Növény- és talajorvoslás

Adatkezelési tájékoztató

A Hechta Kft. (7100, Szekszárd, Garay tér 14-16. 1./E., Cg.  17-09-011790; adószáma: 23879559-2-17) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A www.hechta.hu domain név alatt található weboldalt minden használó személyes adatainak megadása nélkül használhatja.

Kapcsolatfelvétel, jogok és kötelezettségek:
Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a Hechta Kft.-vel az iroda@hechta.hu e-mail címen vagy a 7100, Szekszárd, Garay tér 14-16. 1./E., postai címen.

Jogorvoslat:
Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Hechta Kft. jogellenesen kezeli, akkor választása szerint a Hechta Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Szekszárd, 2019.03.12 – Hechta Kft.

Videókat készítette: Tamasi József, Fotók: Dr. Varga Zsolt, Gyöngyösi Zsolt, Tóth Balázs
 • Iroda
  H-7100 Szekszárd
  Garay tér 14-16. I/5.
 • Vajdics Márta
  06/30 640-8677
  vajdics.marta@hechta.hu
 • Takács Attila
  06/31 7000-100
  takacs.attila@hechta.hu
hechtha.hu | Copyright © 2021 Minden Jog fenntartva